20 вересня 2017 року

20 вересня 2017 року на базі Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області, у рамках обласної методичної секції, відбувся навчально-практичний семінар для методистів, голів методичних комісій ПТНЗ області на тему: "Основні напрямки діяльності методичних служб ПТНЗ в 2017-2018 н.р."
Васильчук Валентина Ананіївна, директор НМК ПТО у Житомирській області:
- ознайомила присутніх зі змінами в нормативно-законодавчій базі з питань ПТО;
- підвела підсумки організаційно-методичної діяльності ПТНЗ області у 2016-2017 н.р.
та представила основні завдання на 2017-2018 н.р.;
- розкрила питання щодо упровадження елементів дуальної системи навчання в ПТНЗ області.
Лавренчук Олександр Михайлович, методист НМК ПТО, у своїй презентації ознайомив методистів та голів методичних комісій з особливостями організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ у 2018 році.

Керівник секції Теслюк Наталія Іванівна у своєму виступі розкрила питання планування інноваційно-методичної діяльності структурних підрозділів ПТНЗ.
У кінці семінару відбулось обговорення плану роботи секції на 2017-2018 н.р.

12 вересня 2017 року

12 вересня 2017 року на базі Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області відбулась семінар-нарада для практичних психологів і соціальних педагогів ПТНЗ області на тему: «Соціалізація особистості в інформаційному суспільстві», у якій брали участь 36 представників психологічних служб із навчальних закладів.
Нагаєвська Ірина Олександрівна, методист НМК ПТО у Житомирській області проаналізувала діяльність психологічної служби ПТНЗ області у 2016/2017 н.р. та звернула увагу практичних психологів і соціальних педагогів на такі нормативно-правові документи:
- постанову КМ України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;
- наказ МОН України від 08.08.2017 №1127 «Про затвердження Плану заходів МОН України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року»;
- лист МОН України від 28.07.2017 №1/9-414 «Про забезпеченість фахівцями психологічної служби системи освіти та пріоритетні напрями діяльності у 2017-2018 н.р.».
Вальковець Микола Федорович, начальник департаменту кіберполіції у Житомирській області, ознайомив працівників психологічних служб із найпоширенішими видами кіберзлочинів у мережі Інтернет, акцентував увагу на небезпечних для учнівської молоді групах та квестах, розміщених у соціальних мережах («Синій кит», «Тихий дім», «Зникни за 24 год.» тощо), ознайомив із шляхами реагування батьків і педагогічних працівників у разі виявлення таких випадків.
Питання медіакультури особистості, як здатності ефективно взаємодіяти з мас-медіа та адекватно поводитися у інформаційному середовищі, висвітлила у своєму виступі Самойленко Юлія Василівна, практичний психолог Баранівського професійного ліцею. Вона перерахувала необхідні для розвитку медіакультури навички, представила основні завдання медіаосвіти, чинники розвитку Інтернет-адикції та запропонувала профілактичні заходи спрямовані на подолання медіазалежності як форми соціальної адикції.
Практичний психолог ДНЗ «Малинський професійний ліцей» - Синежук Алла Віталіївна, розкрила у своїй доповіді питання щодо особливостей соціально-психологічних механізмів формування громадських настроїв, впливу громадської думки на життя колектив, груп, особистості.
Козакевич Тетяна Василівна, соціальний педагог ДНЗ «Малинський професійний ліцей» презентувала колегам питання щодо ролі ЗМІ у формуванні громадської думки, громадських настроїв, соціальних стереотипів, підкреслила у своєму виступі негативну сторону інформаційно-психологічного впливу багатьох соціальних інститутів на свідомість, вчинки, групові дії людей.
Підготувала інформацію Нагаєвська І.О., методист НМК ПТО

7 вересня 2017 року

7 вересня на базі НМК ПТО відбулося засідання обласної методичної секції викладачів предметів гуманітарної підготовки ( українська мова та література) на тему: «Забезпечення якісної підготовки предметів гуманітарного циклу ПТНЗ до початку нового навчального року». Секція проходила у формі семінару – наради, також було проведено тренінгове заняття. Під час роботи секції відбулось опрацювання нормативно-правових документів МОН України щодо викладання предметів гуманітарної підготовки у 2017-2018 н.р.:
- Листа МОН України від 09.08.2017 №1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»;
- Листа МОН України від 17.08.2017 №1/11-8269 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»;
- Листа МОН України від 07.10.2016 № 1/9-542 «Щодо застосування державної мови». Коротко зупинились на питанні «Концептуальні засади реформування середньої освіти».
Керівник секції Яценко Г.В. нагадала присутнім про особливості календарно-тематичного планування з предметів гуманітарного циклу, про вимоги до оформлення робіт учнів, які подаються на конкурси, надала інформацію про актуальні інтернет - ресурси для викладачів предметів гуманітарної підготовки.
Основну увагу було приділено опрацюванню питання участі учнів ПТНЗ в ЗНО-2018. Проблему «Система підготовки учнів ПТНЗ до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури» розглядали на тренінговому занятті.
Було визначено і опрацьовано конкретні завдання, зокрема: способи організації підготовки учнів до ЗНО (під час уроку, в позаурочний час)? Як забезпечити реалізацію діяльнісного підходу? Мотивація учнів ПТНЗ до підготовки для участі у ЗНО-2018? Як подолати небажання, невпевненість, байдужість (з погляду викладача) учнів?
В обговоренні взяли участь усі члени секції. Увазі присутніх було запропоновано захисти-презентації напрацювань за визначеними напрямками, з якими виступили керівники груп.
Закінчилась робота секції оглядом запропонованих варіантів видань для підготовки до ЗНО-2018 (українська мова, українська література).
Методичний лист з рекомендаціями щодо забезпечення системи підготовки учнів ПТНЗ до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (ЗНО-2018) як результат роботи секції буде розміщено на сайті у рубриці "Методична скринька".
Підготувала інформацію Муренко В.Л., методист НМК ПТО

6 вересня 2017 року

06 вересня 2017 року на базі Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області відбулося спільне засідання обласної методичної секції заступників директорів з навчально- виробничої та навчальної роботи. Засідання проводилось у формі навчально- практичного семінару.
Відкрила семінар директор НМК ПТО у Житомирські області Васильчук В.А., яка зосередила увагу учасників семінару на підсумках роботи методичної служби області у 2016-2017 навчальному році та завданнях на новий навчальний рік, на впровадженні елементів дуальної форми навчання в ПТНЗ області.
Питання щодо окремих аспектів моніторингу стану планування, організації та здійснення навчально-виробничого процесу у ПТНЗ області за результатами роботи експертних атестаційних комісій у 2016-2017 навчальному році розкрила методист НМК ПТО Колчик О.Г., яка також звернула увагу члені секції на особливості розробки та оформлення робочих навчальних планів у 2017-2018 навчальному році.
Директором НМК ПТО у Житомирські області Васильчук В.А., методистами Баранівською Л.Й. та Муренко В.Л. підведено підсумки організації та проведення ДПА та ДКА у 2016-2017 н.р. Зосереджено увагу присутніх на особливостях підготовки учнів до участі у ДПА з української мови та літератури у формі ЗНО у 2017-2018 н.р.
Заступник директора ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище Легенька Ю.Ю. зосередила увагу присутніх на особливостях викладання предметів загальноосвітньої підготовки у 2017-2018 навчальному році та методичних рекомендаціях МОН щодо цього питання.
Власним досвідом щодо розробки робочих навчальних планів за Державними стандартами ПТО, заснованими на модульно-компетентнісній основі та з елементами дуальної системи познайомили членів секції заступник директора Любарського професійного ліцею Суханіцький В.П. та заступник директора ДНЗ «Малинський професійний ліцей» Гарус М.В.
В рамках практичної частини семінару надано консультації щодо особливостей розробки та оформлення робочих навчальних планів у 2017- 2018 навчальному році, розглянуті та погоджені робочі навчальні плани з окремих професій та відомості педагогічного навантаження на 2017-2018 навчальний рік.
Підготувала інформацію Колчик О.Г., методист НМК ПТО

Архів

Головна

Листопад-червень 2017-18

Травень 2017

Березень 2017

Лютий 2017

Грудень 2016

Листопад 2016