КАДРОВИЙ СКЛАД НМК ПТО

ПІП

Посада

За що відповідає

Васильчук
Валентина
Ананіївна

Директор

Педагогічний стаж 35 років

Біографічна довідка

 

Забезпечення діяльності НМК ПТО відповідно до умов контракту.
- Секція методистів, завідуючих методкабінетами, голів методичних комісій ЗП(ПТ)О області.
- Секція старших майстрів ЗП(ПТ)О області.
- Школа молодого керівника.
- Участь в атестаційних експертизах ЗП(ПТ)О.

Ткачук
Ірина
Миколаївна

Заступник директора з методичної роботи

Педагогічний стаж 34 роки

- Організаційно-методичний супровід діяльності ЗП(ПТ)О відповідно до закріплення.
- Моніторинг стану організації виховної роботи та соціального захисту здобувачів освіти в ЗП(ПТ)О області.
- Організація роботи обласних методичних секцій:
- заступників директорів з навчально-виховної роботи;
- бібліотечних працівників.
- Вивчення та впровадження в навчально-виховний процес перспективного педагогічного досвіду з питань виховної роботи.
- Організація та проведення оглядів-конкурсів з питань виховної роботи.
- Організація проведення науково-практичних семінарів, шкіл перспективного досвіду, педчитань з проблем виховної роботи.
- Організаційно-методичний супровід оздоровлення учнів та організації правовиховної роботи в ЗП(ПТ)О області.
- Щорічний моніторинг соціального зрізу контингенту здобувачів освіти ЗП(ПТ)О області.
- Організація роботи Школи молодого керівника ЗП(ПТ)О (секція заступників директорів з навчально-виховної роботи).
- Організація роботи обласної методичної секції голів методичних об'єднань класних керівників та вихователів;
- Проведення консультацій керівників з питань організації навчально-виховної роботи.
- Надання допомоги ЗП(ПТ)О в організації роботи педрад, методкомісій, методкабінетів, бібліотек з удосконалення змісту виховної роботи.
- Надання методичної допомоги педпраціникам ЗП(ПТ)О в підготовці до їх атестації.
- Участь в організаційно-методичному супроводі діяльності учнівського самоврядування в ЗП(ПТ)О області.
- Організація роботи серед педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з підготовки матеріалів для  інформаційно-методичного бюлетеня «Вісник ПТО».
- Співпраця з державними та громадськими організаціями з питань організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О. - Участь в оновленні та поповненні виставки інноваційної діяльності ЗП(ПТ)О області при НМК ПТО.
- Підготовка інформаційних матеріалів за наслідками проведення заходів для розміщення на сайті НМК ПТО та вебпорталі ПТО.
- Підготовка звітно-облікової документації за підсумками проведення закріплених обласних методичних секцій.

Баранівська
Лариса
Йосипівна

Методист

Педагогічний стаж 36 років

Організаційно-методичний супровід діяльності ЗП(ПТ)О відповідно до закріплення.
- Секція заступників директорів з навчальної роботи ЗП(ПТ)О області.
- Моніторинг навчальних досягнень здобувачів ЗП(ПТ)О з предметів ЗОП.
- Організаційно-методичний супровід підготовки та участі здобувачів освіти ЗП(ПТ)О в ЗНО.
- Методичний супровід проведення ДПА в ЗП(ПТ)О області.
- Організація роботи серед педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з підготовки матеріалів для  інформаційно-методичного бюлетеня «Вісник ПТО».

Голубенко
Антоніна
Володимирівна

Методист

Педагогічний стаж 19 років

 Організаційно-методичний супровід діяльності ЗП(ПТ)О відповідно до закріплення.
- Моніторинг стану організації виховної роботи та соціального захисту здобувачів освіти в ЗП(ПТ)О області.
- Організація роботи обласних методичних секцій:
- предметів гуманітарної підготовки;
- практичних психологів та соціальних педагогів.
- Підготовка матеріалів для наповнення сторінки "Психологічна служба ЗП(ПТ)О" сайту НМК ПТО.
- Підготовка матеріалів для "Вісник ПТО" з питань організації роботи психологічної служби ЗП(ПТ)О.
- Організація проведення науково-практичних семінарів, шкіл перспективного досвіду, педчитань з проблем роботи психологічної служби ЗП(ПТ)О..
- Проведення консультацій з питань організації роботи психологічної служби ЗП(ПТ)О.
- Надання допомоги ЗП(ПТ)О в організації роботи педрад, методкомісій, методкабінетів, бібліотек з удосконалення змісту виховної роботи.
- Надання методичної допомоги педпраціникам ЗП(ПТ)О в підготовці до їх атестації.
- Участь в оновленні та поповненні виставки інноваційної діяльності ЗП(ПТ)О області при НМК ПТО.
- Підготовка інформаційних матеріалів за наслідками проведення заходів для розміщення на сайті НМК ПТО та вебпорталі ПТО.
- Підготовка звітно-облікової документації за підсумками проведення закріплених обласних методичних секцій.

Євгеньєва
Анастасія
Леонідівна

Методист

Педагогічний стаж 19 років

- Організаційно-методичний супровід діяльності ЗП(ПТ)О відповідно до закріплення.
- Секція викладачів інформатики та інформаційних технологій.
- Моніторинг стану розвитку системи ПТО, наповнення та оновлення вебсайтів ЗП(ПТ)О.
- Наповнення вебсайту НМК ПТО.
- Організаційно-методичний супровід діяльності відповідальних осіб за роботу з вебсайтами ЗП(ПТ)О.
- Організаційно-методичний супровід проведення обласних етапів конкурсів вебсайтів.
- Підготовка анотованого каталогу та каталогу інноваційної діяльності ЗП(ПТ)О.
- Інформування з питань організації професійного навчання в зарубіжних країнах.
- Організація роботи серед педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з підготовки матеріалів для  інформаційно-методичного бюлетеня «Вісник ПТО».
- Участь в організації та проведенні конкурсів фахової та професійної майстерності, олімпіад, оглядів-конкурсів серед здобувачів освіти та педпрацівників ЗП(ПТ)О.
- Методичний супровід участі педпрацівників в інформаційно-видавничій діяльності.
- Участь в оновленні та поповненні виставки інноваційної діяльності ЗП(ПТ)О області при НМК ПТО.
-  Підготовка інформаційних матеріалів за наслідками проведення заходів та розміщення на сайті НМК ПТО та вебпорталі ПТО. - Здійснює інформаційне наповнення facebook-сторінки НМК ПТО у Житомирській області.

Коберник
Жанна
Петрівна

Методист

Педагогічний стаж 9 роки

Організаційно-методичний супровід діяльності ЗП(ПТ)О відповідно до закріплення.
- Секція викладачів природничих дисциплін ЗП(ПТ)О області.
- Секція педпрацівників легкої промисловості та побутового обслуговування населення.
- Вивчення потреби, узагальнення, замовлення та розподіл навчальної літератури для ЗП(ПТ)О.
- Організаційно-методичний супровід діяльності бібліотек ЗП(ПТ)О.
- Комп’ютерна верстка  інформаційно-методичного бюлетеня «Вісник ПТО».
- Забезпечення функціонування бібліотеки НМК ПТО.
- Організація підписки періодичних видань для НМК ПТО та ознайомлення з новинками періодичних та фахових видань.
- Організація роботи серед педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з підготовки матеріалів для  інформаційно-методичного бюлетеня «Вісник ПТО».
- Співпраця з обласним бібліотечним колектором.
- Участь в наданні консультативної допомоги з питань організації професійного навчання закладам, установам, організаціям, підприємствам різних форм власності та підпорядкування.

Ковальчук
Таліна
Олександрівна

Методист

Педагогічний стаж 35 років

Організаційно-методичний супровід діяльності ЗП(ПТ)О відповідно до закріплення.
- Секції викладачів ЗП(ПТ)О області:
- суспільних дисциплін;
- Планування, організація, здійснення навчально-методичної роботи з предметів гуманітарної підготовки ЗП(ПТ)О.
- Вивчення та впровадження в навчально-виробничий процес перспективного педагогічного досвіду з предметів гуманітарної підготовки.
- Організація, проведення науково-практичних семінарів, шкіл перспективного педагогічного досвіду, педчитань для викладачів предметів гуманітарної підготовки.
- Організація роботи обласної методичної секції викладачів предметів гуманітарної підготовки.
- Організаційно-методичний супровід підготовки здобувачів освіти ЗП(ПТ)О до участі у ЗНО з предметів гуманітарної підготовки.
- Організація роботи з узагальнення та розповсюдження педагогічної та науково-технічної інформації.
- Організаційно-методичний супровід підготовки та проведення ДПА з предметів гуманітарної підготовки в ЗП(ПТ)О області.
- Організаційно-методичний супровід співпраці викладачів предметів гуманітарної підготовки з фаховими та професійними виданнями.
- Організаційно-методичний супровід проведення конкурсів учнівської творчості з української мови та літератури.
- Співпраця з державними та громадськими організаціями з питань діяльності викладачів гуманітарної підготовки.
- математики, фізики.
- Організаційно-методичний супровід діяльності учнівського самоврядування в ЗП(ПТ)О області.
- Організаційно-методичний супровід діяльності гуртожитків, їдалень та медичних пунктів ЗП(ПТ)О.
- Організаційно-методичний супровід конкурсів учнівської творчості з української мови і літератури.
- Організаційно-методичний супровід конкурсів учнівської творчості з суспільних дисциплін.
- Участь в атестаційних експертизах ЗП(ПТ)О.
- Організація роботи серед педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з підготовки матеріалів для  інформаційно-методичного бюлетеня «Вісник ПТО».


 

Методист

- Секція заступників директорів з навчально-виробничої роботи ЗП(ПТ)О області.
- Секція педпрацівників механізації сільського господарства.
- Секція педпрацівників автомобільного транспорту.
- Секція директорів міжшкільних навчально-виробничих комбінатів.
- Школа молодого керівника.
- Участь в атестаційних експертизах ЗП(ПТ)О.
- Організаційно-методичний супровід розроблення ЗП(ПТ)О робочої навчально-програмної документації відповідно до ДСПТО та СП(ПТ)О з конкретних робітничих професій.
- Попередній розгляд ліцензійних матеріалів закладів професійної(професійно-технічної) освіти.
- Організація роботи серед педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з підготовки матеріалів для  інформаційно-методичного бюлетеня «Вісник ПТО».
- Співпраця з державними установами та установами інших форм власності та підпорядкування з питань атестації навчальних закладів.

Лавренчук
Олександр
Михайлович

Методист

Педагогічний стаж 34 років

- Організаційно-методичний супровід діяльності ЗП(ПТ)О відповідно до закріплення.
- Секція педпрацівників металообробних та енергетичних професій.
- Секція викладачів предмета «Захист Вітчизни».
- Організаційно-методичний супровід підвищення кваліфікації педпрацівників ПТО області.
- Організаційно-методичний супровід роботи творчих груп з розроблення проектів ДСПТО з конкретних робітничих професій.
- Організаційно-методичний супровід конкурсів фахової та професійної майстерності за галузевим спрямуванням, олімпіад з предметів «Креслення», «Захист Вітчизни», «Електротехніка» та «Основи енергоефективності».
- Участь в атестаційних експертизах ЗП(ПТ)О.
- Організація роботи серед педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з підготовки матеріалів для  інформаційно-методичного бюлетеня «Вісник ПТО».
- Співпраця з державними закладами та закладами інших форм власності і підпорядкування з питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Малінкіна
Ніна
Павлівна

Методист

Педагогічний стаж 47 років

- Організаційно-методичний супровід діяльності ЗП(ПТ)О відповідно до закріплення, галузевих навчально-практичних центрів, центрів професійної карєри
- Секція педпрацівників харчової промисловості, торгівлі, громадського харчування, плодоовочівництва та дослідницьких професій.
- Участь в атестаційних експертизах ЗП(ПТ)О.
- Секція педпрацівників з професій і предметів соціального та економічного напряму.
- Школа молодого педагога.
- Стажування новопризначених методистів.
- Організаційно-методичний супровід конкурсів фахової та професійної майстерності за галузевим спрямуванням, олімпіада з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва».
- Організаційно-методичний супровід роботи творчих груп з розроблення проектів ДСПТО з конкретних робітничих професій.
- Надання консультативної допомоги з питань організації професійного навчання закладам, установам, організаціям, підприємствам різних форм власності та підпорядкування.
- Організація роботи серед педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з підготовки матеріалів для  інформаційно-методичного бюлетеня «Вісник ПТО».

Нагаєвська
Ірина
Олександрівна

Методист, кандидат психологічних наук

Педагогічний стаж 16 років

декретна відпустка

Недашківська
Любов
Павлівна

Методист

Педагогічний стаж 40 років

- Вивчення та аналіз стану навчально-методичної роботи в закріплених ЗП(ПТ)О.
- Секція викладачів та олімпіада предмета «Охорона праці».
- Секція педпрацівників будівельних професій.
- Редагування матеріалів для публікації у інформаційно-методичному бюлетені «Вісник ПТО».
- Надання допомоги ЗП(ПТ)О в організації роботи педрад, методкомісій, методкабінетів з удосконалення змісту навчально-методичної роботи.
- Надання методичної допомоги педпрацівникам ЗП(ПТ)О в підготовці їх до атестації.
- Участь в оновленні та поповненні виставки інноваційної діяльності ЗП(ПТ)О області при НМК ПТО.
- Підготовка щорічного анотованого каталогу перспективного педагогічного досвіду та каталогу інноваційної діяльності ЗП(ПТ)О області.
- Участь у науково-методичних заходах всеукраїнського рівня за зазначеними напрямками роботи.

Роспотнюк
Галина
Василівна

Методист

Педагогічний стаж 11 років

- Моніторинг якісного складу керівних та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області.
- Розробка пропозицій щодо удосконалення кадрового забезпечення ЗП(ПТ)О області.
- Організаційно-методичний супровід діяльності ЗП(ПТ)О відповідно до закріплення.
- Організаційно-методичний супровід атестації керівних працівників ЗП(ПТ)О області.
- Участь в підготовці та проведенні конкурсів професійної майстерності серед педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.
- Участь в роботі Школи молодого керівника ЗП(ПТ)О та Школи молодого педагога.
- Забезпечення керівних та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О нормативно-законодавчою базою з питань їх діяльності.
- Організаційно-методичний супровід діяльності молодих спеціалістів ЗП(ПТ)О області. Співпраця з ВНЗ щодо підготовки педагогічних кадрів для ЗП(ПТ)О.
- Вивчення та впровадження в навчально-виховний процес перспективного управлінського досвіду.
- Організація роботи з узагальнення та розповсюдження педагогічної та науково-технічної інформації.
- Надання допомоги ЗП(ПТ)О в організації роботи педрад, методкомісій, методкабінетів, з удосконалення змісту навчально-методичної роботи.
- Надання методичної допомоги педпрацівникам в підготовці їх до атестації.
- Участь в атестаційних експертизах ЗП(ПТ)О.
- Методичний супровід участі керівників ЗП(ПТ)О в інформаційно-видавничій діяльності.
- Організація процедури рецензування матеріалів керівників ЗП(ПТ)О для публікації у інформаційно-методичному бюлетені «Вісник ПТО».
- Підготовка матеріалів для наповнення розділів «Нормативно-законодавча база», «Підвищення професійної майстерності», «Методична скринька» на сайті НМК ПТО.
- Підготовка інформаційних матеріалів за наслідками проведення заходів для розміщення на сайті НМК ПТО та сторінці у Фейсбуці.
- Підготовка звітно-облікової документації за підсумками проведення обласних заходів.
- Участь у всеукраїнських науково-методичних заходах з питань поліпшення кадрового забезпечення ЗП(ПТ)О.
- Попередній розгляд підготовлених методистами проектів наказів.
- Облік та ведення особових справ працівників НМК ПТО у Житомирській області.

Сахневич
Ірина
Дем'янівна

Методист, кандидат педагогічних наук

Педагогічний стаж 33 років

Організаційно-методичний супровід діяльності ЗП(ПТ)О відповідно до закріплення.
- Секція практичних психологів та соціальних педагогів (практичні психологи).
- Організаційно-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи, участі учнів ЗП(ПТ)О у конкурсі-захисті МАН України.
- Редагування матеріалів інформаційно-методичного бюлетеня «Вісник ПТО».
- Організаційно-методичний супровід роботи творчих груп з розроблення проектів ДСПТО з конкретних робітничих професій.
- Організація роботи Школи молодого педагога (секція працівників психологічної служби та соціальних педагогів).
- Співпраця з державними та громадськими організаціями з питань діяльності працівників психологічної служби.
- Участь в атестаційних експертизах ЗП(ПТ)О.
- Організаційно-методичний супровід конкурсів фахової та професійної майстерності за галузевим спрямуванням.
- Надання консультативної допомоги з питань організації професійного навчання закладам, установам, організаціям, підприємствам різних форм власності та підпорядкування.

Сербин
Богдан
Васильович

Методист (сумісник)

- Здійснює технічний супровід проведення вебінарів, інших об'єднань в інтернет мережі.
- Cтворює оптимальні умови для роботи комп'ютерів, програмного забезпечення, офісної техніки, мереж організації.

Мухтарова
Віта
Іванівна

Головний бухгалтер

- Забезпечення фінансово-бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства.
- Складання фінансової та бюджетної звітності щодо діяльності НМК ПТО.
- Підготовка пропозицій до річного кошторису.
- Забезпечення порядку оформлення операцій  і організації документообігу за розділами обліку.
- Забезпечення проведення розрахунків.
- Бухгалтерський облік товарно-матеріальних та інших цінностей.
- Проведення та оформлення результатів інвентаризації.
- Робота на ПК з відповідними програмними засобами.

Семенова
Ольга
Петрівна

Прибиральниця

- Забезпечення санітарно-гігієнічного режиму роботи НМК ПТО.