Видавнича діяльність

- Інформаційно-аналітичні матеріали «Професійно-технічна освіта Житомирщини – 2022»/ Укладачі : Н. Є Осипович, В. А. Васильчук. Житомир, 2023. 58 с.;;

 

- Методичний кейс просвітницьких та профілактичних програм працівників психологічної служби : методичний посібник. Житомир : О. О. Євенок, 2023. 498 с.;

 

- Виховуємо громадянина України : збірник методичних розробок виховних заходів / за заг. ред. І. Д. Сахневич. Житомир : ТОВ «Видавничий дім «Бук-Друк», 2023. 300 c.;

 

- Нагаєвська І.О. Використання сучасних ІКТ як необхідна умова розвитку цифрової освіти в умовах євроінтеграції України-2023: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 30 березня 2023 року в режимі онлайн). 2023. С.260-265.;

 

- Голубенко А.В. Особливості організації та впровадження дистанційного курсу (на прикладі платформи MOODLE) // Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України-2023: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Київ, 30 березня 2023 року в режимі онлайн). 2023. С.100-110.;

 

- Нагаєвська І. О. Критичне мислення – важлива складова soft skills здобувачів та здобувачок освіти // Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Кропивницький, 21 квітня 2023 року). Кропивницький : ДонДУВС, 2023. С.290-292.;

 

- Інклюзивне навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в сучасних умовах : проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. праць : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 07 червня 2023 р.). / за ред. І. Д. Сахневич. Житомир : ТОВ «Видавничий дім «Бук-Друк», 2023. 195 c.;

 

- Нагаєвська І.О. Розвиток асертивної поведінки здобувачів освіти із особливими освітніми потребами в ЗП(ПТ)О – важливий компонент їх успішної соціалізації // Інклюзивне навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в сучасних умовах : проблеми та перспективи розвитку : зб. Наук. праць : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 07 червня 2023 року) / за ред. І. Д. Сахневич. Житомир : ТОВ «Видавничий дім «Бук-Друк», 2023. С.145-153.;

 

- Сахневич І. Д. Технологія кооперативного навчання в інклюзивному просторі // Інклюзивне навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в сучасних умовах : проблеми та перспективи розвитку : зб. Наук. праць : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м.Житомир, 07 червня 2023 року) / за ред. І. Д. Сахневич. Житомир : ТОВ «Видавничий дім «Бук-Друк», 2023. С.59-69.;

 

- Анотований каталог перспективного досвіду педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської області (2022-2023 н.р.) / ред.-упор. І. Д. Сахневич. Житомир : ТОВ «Видавничий дім «Бук-Друк», 2023. 223 с.;

 

- Наукові дослідження здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2022-2023 навчальному році : зб. науково-дослідницьких робіт / уклад. І. Д. Сахневич. Житомир : ТОВ «Видавничий дім «Бук-Друк», 2023. 456 c.

 

ЗМІСТИ інформаційно-методичного бюлетеня Вісник ПТО (січень - грудень 2023)

ЗМІСТИ інформаційно-методичного бюлетеня Вісник ПТО (січень - грудень 2023)

 

Вісник ПТО (грудень 2023)

- Інформаційно-методичний лист від від 19.12.2023 №346 «Про хід реалізації обласного проєкту «З Україною в серці»;

 

- Аналітична довідка «Аналіз кадрового забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти області у 2023-2024 навчальному році» (Галина Роспотнюк, методист НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Довідка про стан забезпечення освітнього процесу в ЗП(ПТ)О навчальними підручниками та посібниками у 2022-2023 навчальному році (Жанна Коберник, методист НМК ПТО у Житомирській області)

 

Вісник ПТО (листопад 2023)

- Інформаційно-методичний лист від 20.11.2023 №213 «Можливості Програми міжнародної співпраці ЄС Еразмус+ для закладів професійної (професійно-технічної) освіти області» (Ірина Нагаєвська, методист НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Інформаційно-методичний лист від 27.11.2023 №218 «Про підсумки участі працівників психологічної служби ЗП(ПТ)О області у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми» (Ірина Нагаєвська, Антоніна Голубенко, методисти НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Результати моніторингу вхідного контролю знань здобувачів повної загальної середньої освіти закладів професійної (професійно – технічної) освіти області у 2023/2024 навчальному році (Лариса Баранівська, методист НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Аналітична довідка про стан забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти області практичними психологами та соціальними педагогами станом на 24 листопада 2023 року (Антоніна Голубенко, Ірина Нагаєвська, методисти НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Соціальний зріз контингенту здобувачів освіти закладів П(ПТ)О Житомирської області станом на 01.11.2023р. (Ірина Ткачук, заступник директора з методичної роботи НМК ПТО у Житомирській області)

 

Вісник ПТО (жовтень 2023)

- Аналітична довідка з проміжного моніторингу вебсайтів ЗП(ПТ)О стосовно стану функціонування, забезпечення прозорої діяльності та інформаційної відкритості станом на 01.10.2023 (Анастасія Євгеньєва, методист НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Орієнтовний перелік нормативно-правових документів психологічної служби (станом на 15.09.2023 року) (Антоніна Голубенко, Ірина Нагаєвська, методисти НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Методична розробка уроку біології за темою: «Адаптація як результат еволюційного процесу» (Олена Нізельська, викладач біології і хімії ПТУ №4 м. Бердичева);

 

- До методичної розробки уроку біології за темою: «Адаптація як результат еволюційного процесу» (Олена Нізельська, викладач біології і хімії ПТУ №4 м. Бердичева)

 

Вісник ПТО (вересень 2023)

- Лист НМК ПТО у Житомирській області від 19.09.2023 №155 «Про роботу обласних методичних секцій педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти області у 2023-2024 навчальному році»;

 

- Інформаційно-методичний лист від 25.09.2023 №159 «Про стан та якість плануючої документації закладів професійної (професійно-технічної) освіти області на 2023-2024 н. р.» (Ірина Ткачук, заступник директора з методичної роботи; Ніна Малінкіна, методист НМК ПТО у житомирській області);

 

- Презентація «Хід реалізації заходів обласного проєкту «Цифровізація професійної освіти Житомирщини» (Анастасія Євгеньєва, методист НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Презентація «Про підготовку до акредитації кваліфікаційних центрів на базі ЗП(ПТ)О області» (Любов Недашківська, методист НМК ПТО у Житомирській області)

 

Вісник ПТО (липень - серпень 2023)

- Інструктивно-методичний лист від 22.08.2023 №136 «Про підсумки роботи обласних методичних секцій педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у 2022-2023 н.р.» (Ірина Нагаєвська, методист НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Інформаційно-методичний лист від 24.08.2023 №137 «Про підсумки організаційно-методичної діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти області у 2022-2023 навчальному році» (Ірина Ткачук, заступник директора з методичної роботи; Ніна Малінкіна, методист НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Презентація «Про підсумки організаційно-методичної діяльності ЗП(ПТ)о області у 2022-2023 н.р. та пріоритетні завдання на 2023-2024 н.р.;(Валентина Васильчук, директор НМК ПТО у Житомирській області)

 

Вісник ПТО (червень 2023)

- Стаття «Цифровізація напрямків професійної діяльності практичного психолога (психологині) ЗП(ПТ)О» (Ірина Нагаєвська, кандидатка психологічних наук, методистка Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області);

 

- Мотивація навчальної діяльності здобувачів освіти на уроках зарубіжної літератури в умовах дистанційного навчання (з досвіду роботи) (Лариса Каширкіна, викладачка предмета «Зарубіжна література» ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище»);

 

- Методична розробка профілактичного заняття для здобувачів освіти на тему: «Як боротися зі страхом?» (Алла Синежук, практична психологиня ДНЗ «Малинський професійний ліцей»)

 

Вісник ПТО (травень 2023)

- Інформаційно-методичний лист від 22.05.2023 №109 «Про підсумки проведення місячника з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах П(ПТ)О області» (Любов Недашківська, методист НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Довідка про результати атестації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти області у 2022-2023 навчальному році та рекомендації щодо проведення відповідної атестації у наступному навчальному році (Галіна Роспотнюк, методист НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Методичні рекомендації щодо оцінювання та обліку знань здобувачів освіти ЗП(ПТ)О з предметів загальноосвітньої підготовки (Лариса Баранівська, методист НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Методичні рекомендації щодо формування громадянської та соціальної компетентності здобувачів освіти на уроках предметів фізико-математичного циклу (Таліна Ковальчук, методист НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Інформація про нагородження переможців гастрономічного конкурсу рецептів «Гарбузовий Маєток – 2023» (Ніна Малінкіна, методист НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Методична розробка уроку з предмета «Фізика і астрономія» за темою: «Звукові хвилі» (Надія Данильчук, викладач предмета «Фізика» ДНЗ «Новоград – Волинське вище професійне училище»);

 

- Аналітична довідка щодо діяльності психологічної служби у системі освіти України Житомирська обл., Заклади професійної (професійно-технічної) освіти у 2022/2023 н.р

 

Вісник ПТО (квітень 2023)

- Інструктивно-методичний лист від 07.04.2023 №81 «Творча діяльність викладача – складова успішного педагогічного процесу» (Таліна Ковальчук, методист НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Методична розробка профілактичного заняття для здобувачів освіти на тему: «Панічні атаки та способи самодопомоги» (Алла Синежук, практичний психолог ДНЗ «Малинський професійний ліцей»);

 

- Методична розробка профілактичного заняття для здобувачів освіти на тему: “Контроль гніву під час війни” (Алла Синежук, практичний психолог ДНЗ «Малинський професійний ліцей»);

 

- Методична розробка заняття з елементами тренінгу для батьків на тему: «Стресові ситуації. Як навчити дитину справлятися зі стресом?» (Тетяна Козакевич, соціальний педагог ДНЗ «Малинський професійний);

 

- Методична розробка виховної години «живи і працюй в Україні» (Алла Синежук, класний керівник групи Ш-3-5 ДНЗ «Малинський професійний ліцей»)

 

Вісник ПТО (березень 2023)

- Методична розробка виховної години на тему «Твоя професія, твоє майбутнє» (Оксана Коваленко, вихователька ДНЗ «Малинський професійний ліцей);

 

- Інформаційно-методичний лист від 02.03.2023 №51 «Про підсумки участі здобувачів освіти ЗП(ПТ)О області у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Житомирського територіального відділення МАН України (2022-2023 н.р.)» (Ірина Сахневич, методист НМК ПТО у Житомирській області)

 

Вісник ПТО (лютий 2023)

- Інформаційно-методичний лист від 13.02.2023 №34 «Про участь здобувачів освіти закладів П(ПТ)О області у ХХІI Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості в номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» (Антоніна Голубенко, Таліна Ковальчук, методисти НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Інструктивний лист від 23.02.2023 №43 «Щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану» (Галина Роспотнюк, методист НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Довідка про підсумки моніторингу успішності та якості знань здобувачів освіти закладів професійної (професійно – технічної) освіти області з предметів загальноосвітньої підготовки за I семестр 2022-2023 навчального року (Лариса Баранівська, методист НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «Приготування страв з яєць» (Галина Шевчук, майстер виробничого навчання ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище»);

 

- До методичної розробки уроку виробничого навчання на тему: «Приготування страв з яєць» (Галина Шевчук, майстер виробничого навчання ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище»);

 

- Мтодична розробка інтегрованого виробничого заняття на тему: «Технологія приготування бісквітних тістечок масового попиту». Виробниче навчання Технологія приготування борошняних кондитерських виробів» (Марина Олексієнко, Лілія Киричук, майстри виробничого навчання, Анна Григор’ева, викладач Житомирського професійного ліцею Житомирської обласної ради)

 

Вісник ПТО (січень 2023)

- Лист НМК ПТО у Житомирській області від 20.01.2023 №16 «Про реалізацію обласного проєкту «Інноваційна діяльність викладача суспільних дисциплін – складова професійної підготовки кваліфікованого фахівця»» (Таліна Ковальчук, методист НМК ПТО Житомирській області);

 

- Лист НМК ПТО у Житомирській області від 25.01.2023 №19 «Про участь здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти в обласному етапі XІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка і XXІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика» (Антоніна Голубенко, методист НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Аналітична довідка про діяльність навчально-практичних центрів, створених на базі ЗП(ПТ)О області, у 2022році (Любов Недашківська, методист НМК ПТО у Житомирській області);

 

- Стаття на тему «Особливості впровадження формувального оцінювання в освітній процес (з досвіду роботи) (Алла Алфьорова, викладач ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище»);

 

- Методична розробка майстер-класу «приготування хліба пшеничного «леопардового» (Наталія Захарчук, майстер виробничого навчання Центру професійно-технічної освіти м. Житомира);

 

- До методичної розробки майстер-класу «приготування хліба пшеничного «леопардового» (Наталія Захарчук, майстер виробничого навчання Центру професійно-технічної освіти м. Житомира);

 

- Методична розробка профілактичного заняття для здобувачів освіти на тему: «Як подолати тривожність та занепокоєння?» (Алла Синежук, практичний психолог ДНЗ «Малинський професійний ліцей»);

 

- Методична розробка профілактичного заняття для здобувачів освіти на тему: «Про що мовчить тривога? Тривога як ресурс» (Алла Синежук, практичний психолог ДНЗ «Малинський професійний ліцей»)

 

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ПРОФЕСІЙНОТЕХНІЧНА ОСВІТА ЖИТОМИРЩИНИ – 2022

Інформаційно-аналітичні матеріали «Професійно-технічна освіта Житомирщини – 2022»/ Укладачі : Н. Є Осипович, В. А. Васильчук. Житомир, 2023. 58 с.

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо використання інформаційно- комунікаційних технологій дистанційного навчання викладачами предметів загальноосвітньої підготов ки у закладах П(ПТ)О

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНСТРУМЕНТІВ КОУЧИНГУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

"ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНСТРУМЕНТІВ КОУЧИНГУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ"

Добірка корисних інтернет-посилань

    Добірка корисних інтернет-посилань суспільствознавчого спрямування для використання викладачами у практичній діяльності, удосконалення навичок володіння інтернет-ресурсами при вивченні суспільних дисциплін, збагачення навчально-методичного забезпечення предмета «Історія України»

"Добірка корисних інтернет-посилань"

Методичні рекомендації

Книга полеглих за Україну. Професійно-технічна освіта Житомирщини, з 2014 року