АНОНСИ

       Оголошується реєстрація педагогічних працівників закладів П(ПТ)О для проходження курсу дистанційного навчання на навчальній платформі MOODLE, розрахованого на 30 годин протягом чотирьох навчальних тижнів «Основні аспекти створення дистанційного курсу навчання на прикладі платформи MOODLE» року.
Мета курсу:
- набути теоретичні знання щодо основних напрямів створення електронного курсу дистанційного навчання та ролі тьютoрa у ньому;
- спроєктувати свій курс: визначити тему, мету, продумати організацію навчально-методичного матеріалу у ньому;
- отримати практичні навички створення базових елементів курсу на платформі Moodle;
- розмістити свій курс на платформі Moodle.